Накази МР

2022 – 2023 навчальний рік

 

УКРАЇНА
КЗ “ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  І-ІІІ СТУПЕНІВ c. УЛАНІВ”
УЛАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ХМІЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22032, с.Уланів вул. Соборна 12, Вінницька обл., Хмільницький р-н
тел.(04338) 3-13-92
e-mail: ulaniv.school@gmail.com
Наказ
від 31.08.2022 року № 113 – о
Про  організацію методичної роботи
в КЗ «ОЗЗСО І-ІІІ ступенів с.Уланів»  

та філіях у  2022 -2023  н.р.

Якість освітнього процесу школи, його результати залежать від учителя, його теоретичної підготовки та методичної майстерності. У процесі методичної роботи здійснюється підвищення наукового рівня вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у шкільну практику передового педагогічного досвіду.
У 2022 -23 навчальному році педагогічний колектив розпочинає роботу над методичною темою „Підвищення професійних та життєвих компетентностей учасників освітнього процесу в умовах Нової української школи ”.
Пріоритетними завданнями освітнього закладу на 2022 – 2023 навчальний рік визначено:
1. Забезпечити реалізацію права громадян на здобуття базової середньої освіти відповідно до навчальних планів;
2. Формувати особистості школяра, готового до неперервної освіти, з розвиненими професійно-трудовою, суспільно-правовою, сімейно-побуто-вою, культурно-дозвіллєвою, особистісно-етичною сферами компетентності;
3. Розвивати здібності та обдарування дитини, її наукового світогляду оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;
4. Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання
5. Працювати над укомплектуванням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя й учня, над інформатизацією освітнього процесу;
6. Створити належні умови для адаптації до навчання в НУШ учням 1-4 та основній школі 5–их класів;
7. Забезпечити якісну підготовку та проведення ДПА, ДПА у формі ЗНО -23
8. Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації освітнього процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя.
9. Здійснювати роботу щодо поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, матеріального забезпечення та захисту прав дітей з особливими освітніми потребами, здобувачів освіти з категорії тимчасово переміщених осіб.
10. Підготувати гідного представника свого народу, який усвідомлює свою належність до нього та пишається цим, розуміє свою етнічну відмінність від представників інших народів, любить рідну землю, мову й культуру, дбає про її поступ і готовий до захисту її від чужих посягань, переконаний, що найповніший розквіт нації можливий лише у власній державі. У зв’язку з цим усвідомлює закономірність захисту і зміцнення власної держави.

Відповідно до наказу відділу освіти, науки, молоді та спорту Уланівської сільської ради № 39 від 26.08.2022 року «Про організацію методичної роботи в закладах освіти Уланівської територіальної громади» в умовах воєнного стану на базі КЗ»ОЗЗСО І-ІІІ ст.. с.Уланів працюватимуть міжшкільні методичні об’єднання :
– вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури (керівник Дрончак Л.Г.
– вчителів фізико-математичного циклу (керівник Ніколюк Є.В.)
-учителів зарубіжної літератури ( керівник Девізорова Л.Ю.)
– учителів історії, права ( керівник Кирильчук Т.П.)
– учителів фізичної культури ( керівник Кирильчук О.С.)
– учителів трудового навчання ( керівник Мельник А.В.)
У 2022-2023 році продовжать працювати шкільні методичні об’єднання вчителів початкових класів ( керівник Тернавська Н.О.); класних керівників ( керівник Лешко О.Я.).
На засіданнях методичних об’єднань розглядатимуться питання про використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі, дистанційного навчання в умовах воєнного стану; питання роботи з обдарованими дітьми, питання мотивації навчальної діяльності школярів, роботи з підвищення ефективності підготовки до ЗНО; особливостей роботи в умовах НУШ початкової школи та учнів 5-их класів; ; питання розвитку у школярів уваги, пам’яті, творчих задатків, особистісно орієнтованого навчання,особливості роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
Під час роботи методичних об’єднань опрацьовувались нормативні документи, вчителі ділились досвідом роботи з питання впровадження інноваційних, інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предметів суспільно-гуманітарного циклу та природничо-математичного, у початкових класах; роботи в умовах НУШ; питання виховання у школярів національної самосвідомості, загальнолюдських моральних цінностей, здорового способу життя. Розглядалися питання роботи із обдарованими дітьми, а також із дітьми, що потребують додаткової педагогічної уваги, питання інклюзивного навчання
Відповідно до річного та перспективного планів роботи у поточному навчальному році планується провести:

 Оперативну нараду : Мета, засоби та основні напрямки методичної роботи в 2022/2023 н.р. щодо реалізації І етапу методичної теми.
 Методичну раду: Моніторинг пізнавальної самостійності і творчих здібностей учнів: проблеми, досвід, реалізація і перспективи педагогічної практики.
 Педагогічну раду: «Формування компетентностей саморозвитку і самоосвіти в умовах реалізації Нової української школи».
 Педагогічну раду: «Професійна компетентність учителя НУШ як рівень його професійної майстерності»
 Проведення підсумків моніторингів якості освіти учнів «Результати моніторингу за 2022 – 2023 н.р.»

У 2022 – 23 навчальному році, відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, черговій атестації підлягають учителі:
Білошкурська Л.В. – учителька історії, основ правознавства, основ захисту України.
Карпінська Лариса Анатоліївна – учителька географії.
Мельник Алла Василівна – учителька трудового навчання, технологій, вихователька ГПД.
Тимощук Євгенія Анатоліївна – учителька початкових класів.
Українець Галина Максимівна – шкільний бібліотекар.
В освітньому закладі буде проведена система відкритих уроків з використанням інтерактивних технологій навчання, тестових технологій в дистанційному режимі на освітній платформі Meet. Учителі , які атестуються, поділяться педагогічними знахідками, проведуть майстер-класи, відкриті виховні заходи. Буде поповнюватися Банк даних авторських уроків вчителів, створюватися електронні портфоліо . У методичному кабінеті школи створено постійно діючу виставку передового педагогічного досвіду вчителів школи, ними створені методичні папки, портфоліо, інтерактивні презентації власного педагогічного досвіду.
У 2022 -23 навчальному році в школі планується проведення планових засідань Команди супроводу дітей з особливими освітніми потребами; психолого-педагогічні консиліуми з питань психологічної адаптації школярів-першокласників, учнів 5-их
Класів НУШ. Якісний склад педагогічного колективу постійно змінюється в позитивну сторону, що, безперечно, впливає на якість навчально-виховного процесу.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 800 «Про Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» у поточному навчальному році усі педагогічні працівники КЗ «ОЗЗСО І-ІІІ ступенів с.Уланів» та філій продовжать курсову підготовку на базі ВАБО за графіком, укладеним цією науковою установою та інших платформах.
З метою подальшого удосконалення роботи з педагогічними працівниками освітнього закладу, підвищення рівня методичної роботи

Н А К А З У Ю:

1.У 2022 -20123 навчальному році розпочати роботу над методичною темою: „Підвищення професійних та життєвих компетентностей учасників освітнього процесу в умовах Нової української школи ”.
2. Продовжити роботушкільних методичних об’єднань:
– вчителів початкових класів (керівник Тернавська Н.О.)
– класних керівників (керівник Лешко О.Я.)
3. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Степанюк В.А. провести заняття з керівниками МО з питання планування роботи з урахуванням методичної теми, над якою буде працювати педагогічний колектив школи у 2022 -23 навчальному році.
4. Методичний кабінет школи поповнити матеріалами передового педагогічного досвіду вчителів школи , е-портфоліо.
5. Продовжити роботу по створенню Банку авторських уроків вчителів школи з використанням інноваційних технологій.
6. Залучити вчителів школи до проходження курсової підготовки згідно складеного графіка.
7. Постійно проводити інструктивно-методичні наради, методичні оперативки для вчителів з метою ознайомлення з нормативними документами, з новинками методичної і педагогічної літератури.
8. Залучати педагогічний колектив до вебінарів, інтернет-марафонів, онлайн-семінарів, курсів, які допомагають впроваджувати в практику ідеї Нової української школи.
Директор закладу освіти Людмила БІЛОШКУРСЬКА