Методична робота

УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  І-ІІІ СТУПЕНІВ c. УЛАНІВ” УЛАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ХМІЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 22032, с.Уланів вул. Соборна 12, Вінницька обл., Хмільницький р-н тел.(04338) 3-13-92 e-mail: ulaniv.school@gmail.com Наказ Від 31.08.2021 року № 142 – о Про  організацію методичної роботи в ОЗЗСО та філіях у  2021 – 2022  н. р. Якість освітнього процесу, його результати залежать від учителя, його теоретичної підготовки та методичної майстерності. У процесі методичної роботи здійснюється підвищення наукового рівня вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження  в освітній процес передового педагогічного досвіду.  У 2021 -22 навчальному році педагогічний колектив  продовжить працювати  над методичною темою „Упровадження компетентісно орієнтованого виховання і навчання, створення умов для самореалізації учителя і учня ”. Пріоритетними завданнями навчального закладу на 2021 – 2022 навчальний рік визначено:
 1. Забезпечити реалізацію права громадян на здобуття загальної середньої освіти відповідно до навчальних планів;
 2. Формувати особистості школяра, готового до неперервної освіти, з розвиненими професійно-трудовою, суспільно-правовою, сімейно-побуто­вою, культурно-дозвіллєвою, особистісно-етичною сферами компетентності;
 3. Розвивати здібності та обдарування дитини, її наукового світогляду оновлення змісту освіти, методів і форм навчання та виховання;
 4. Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання
 5. Працювати над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя й учня, над інформатизацією освітнього процесу;
 6. Створити належні умови для адаптації до навчання в НУШ учням 1-4- х та  основній школі 5–их  класів;
 7. Забезпечити якісну підготовку та проведення ДПА, ДПА у формі ЗНО-22.
 8. Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації освітнього процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя.
 9. Здійснювати роботу щодо поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення та захисту прав дітей з особливими освітніми потребами та дітей з соціально незахищених сімей.
 10. Підготувати гідного представника свого народу, який усвідомлює свою належність до нього та пишається цим, розуміє свою етнічну відмінність від представників інших народів, любить рідну землю, мову й культуру, дбає про її поступ і готовий до захисту її від чужих посягань, переконаний, що найповніший розквіт нації можливий лише у власній державі. У зв’язку з цим усвідомлює закономірність створення і зміцнення власної держави.
Заклад освіти працює  в умовах Уланівської територіальної громади. Відповідно до наказу відділу освіти, культури, молоді і спорту Уланівської сільської ради від 31.08.2021 року № 68-а «Про організацію методичної роботи в закладах освіти Уланівської територіальної громади» організована методична робота на 2021-2022 навчальний рік в умовах карантинних обмежень. В освітньому закладі функціонуватимуть методичні об’єднання: – вчителів української мови та літератури (керівник Дейничук В.М.) – вчителів фізико-математичного циклу (керівник Межвінська  О.М.) – учителів початкових класів(керівник Тернавська Н.О.) –  класних керівників(керівник Лешко О.Я.) У 2021-2022 навчальному році будуть здійснювати роботу міжшкільні об´єднання педагогічних працівників закладів освіти Уланівської територіальної громади, які очолюють учителі ОЗЗСО І-ІІІ ст. с. Уланів:
 • учителів зарубіжної літератури (керівник Девізорова Л.Ю.)
 • учителів історії та права (керівник Кирильчук Т.П.)
 • учителів іноземної мови (керівник Українець Л.В.)
 • учителів трудового навчання ( керівник Мельник А.В.)
 • учителів фізичної культури ( керівник Кирильчук О.С.)
 • учителів основ здоров´я (керівник Лешко О.Я.)
На  засіданнях МО розглядатимуться  питання про використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі, питання роботи з обдарованими дітьми, питання мотивації навчальної діяльності школярів,  роботи з підвищення ефективності підготовки до ЗНО;  особливостей роботи в умовах НУШ; питання розвитку у школярів уваги, пам’яті, творчих задатків, особистісно орієнтованого навчання, розв’язувалися проблеми роботи з дітьми, що потребують додаткової педагогічної уваги тощо. Під час роботи методичних об’єднань опрацьовуються нормативні документи, вчителі ділитимуться досвідом роботи з  питання впровадження інноваційних, інформаційно-комунікаційних технологій  на уроках предметів суспільно-гуманітарного циклу та природничо-математичного, у початкових класах; роботи в умовах НУШ;   питання виховання у школярів національної самосвідомості, загальнолюдських моральних цінностей, здорового способу життя. Розглядалися питання роботи із обдарованими дітьми, а також із дітьми, що потребують додаткової педагогічної уваги, питання інклюзивного навчання. У 2021 – 22 навчальному році, відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, черговій атестації підлягають учителі: Гамага Т.П. – шкільний психолог;  Девізорова Л.Ю. – учителька зарубіжної літератури та мистецтва;  Комаровський В.У. – учитель інформатики та фізики; Лешко О.Я.. – учителька основ здоров´я, заступник директора з виховної роботи; Паламар Б.М. – учитель фізики та астрономії; Сліпун К.А. – асистент учителя; Ткачук О.І. – учителька історії, правознавства, громадянської освіти; Чорнобров Т.А. – учителька зарубіжної літератури. В освітньому закладі буде  проведена система відкритих уроків з використанням інтерактивних технологій навчання, тестових технологій. Учителі , які атестуються поділяться педагогічними знахідками, проведуть майстер-класи, відкриті виховні заходи. Буде  поповнюватися Банк даних авторських уроків вчителів ОЗЗСО та філій.  У методичному кабінеті школи створено виставку передового педагогічного досвіду вчителів школи, ними створені методичні папки, портфоліо,  інтерактивні презентації власного педагогічного досвіду. У  2021-22  навчальному році в школі планується психолого-педагогічні консиліуми з питань  психологічної адаптації школярів-першокласників, учнів 5-их та 10-их  класів; з  питань роботи із дітьми, що потребують особливої педагогічної опіки ( інклюзії). Якісний склад педагогічного колективу постійно змінюється в позитивну сторону, що, безперечно, впливає на якість навчально-виховного процесу. У школі було проведено педагогічні читання «Педагогачна діяльність Христини Алчевської» . Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 800 «Про Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних  працівників» у поточному навчальному році  усі педагогічні працівники ОЗШ та філій продовжать курсову підготовку на базі ВАБО за графіком, укладеним цією науковою установою, також на освітніх платформах «Всеосвіта», «НаУрок», «EDera». З метою подальшого   удосконалення роботи з педагогічними працівниками освітнього закладу, підвищення рівня методичної роботи, науково-методичного забезпечення освітнього процесу в умовах реалізації Державного стандарту початкової, базової середньої освіти     Н А К А З У Ю:      
 1. У 2021-2022  навчальному році продовжити  роботу над методичною темою: «Упровадження компетентісно орієнтованого навчання і  виховання, створення умов для самореалізації учнів та учителів»
 2. Продовжити роботу шкільних методичних об’єднань:
 • вчителів української мови та літератури (керівник Дейничук В.М.)
– вчителів фізико-математичного циклу (керівник Межвінська  О.М.) – учителів початкових класів(керівник Тернавська Н.О.) –  класних керівників(керівник Лешко О.Я.)
 1. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Степанюк В.А. провести заняття з керівниками МО з питання  планування роботи з урахуванням методичної теми, над якою буде працювати педагогічний колектив школи у 2021-22 навчальному році.
 2. Методичний кабінет школи поповнити матеріалами  передового педагогічного досвіду вчителів школи.
 3. Передбачити інноваційні форми підвищення педагогічної кваліфікації учителів як вебінари, інтернет-марафони, онлайн-семінари, конференції в онлайн режимі тощо.
 4. Продовжити роботу по створенню Банку авторських уроків вчителів освітнього закладу з використанням інноваційних технологій.
 5. Залучити вчителів до щорічного проходження курсової підготовки.
 6. Постійно проводити інструктивно-методичні наради, методичні оперативки для вчителів з метою ознайомлення з нормативними документами, з новинками методичної і педагогічної літератури.
 7. Проводити із педагогами тижні педагогічної майстерності, педагогічні читання, круглі столи.
Директор   ОЗЗСО                      Л.В.Білошкурська                           ==================================== ОПОРНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ c. УЛАНІВ 22032, с.Уланів вул.Соборна 12, Вінницька обл., Хмільницький р-н тел.(04338) 3-13-92 e-mail: ulaniv.school@gmail.com НАКАЗ Від 23.03.2018 року № 7 К / ТР Про результати атестації педагогічних працівників у 2017 – 2018 навчальному році Відповідно до п.6.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, на підставі рішення атестаційної комісії Опорної загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с.Уланів від 23.03.2018 року, протокол №6 НАКАЗУЮ: 1. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії » : – вихователю групи продовженого дня ОЗШ І-ІІІ ст.. с.Уланів Мельник Аллі Василівні – вчителю музичного мистецтва НВК «ЗШ І-ІІст.- ДНЗ» с.Воронівці Олійник Наталії Володимирівні – вихователю групи продовженого дня НВК «ЗШ І-ІІст.- ДНЗ» с.Воронівці Жданюку Миколі Васильовичу 2. Встановити 13 тарифний розряд: керівнику гуртків районної комунальної позашкільної навчальної установи «Станція юннатів» Хмільницької районної ради Сікорській Оксані Петрівні 2.1. Встановити 11 тарифний розряд: керівнику гуртка районної комунальної позашкільної навчальної установи «Станція юннатів» Хмільницької районної ради Поплавській Аллі Василівні 3. Продовжити на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії педагогічним працівникам, яких за результатами атестації визнано такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії: «спеціаліст першої категорії» – вчителю географії та економіки ОЗШ І-ІІІ ст. с.Уланів Карпінській Ларисі Анатоліївні – вчителю початкових класів ЗШ І ст. с.Морозівка Водзінській Ірі Іванівні – вчителю початкових класів НВК «ЗШ І-ІІст.- ДНЗ» с.Тараски Вітюк Наталії Миколаївні – вчителю іноземної мови НВК «ЗШ І-ІІст.- ДНЗ» с.Тараски Шевцовій Ларисі Іванівні – вчителю початкових класів та іноземної мови в початкових класах НВК «ЗШ І-ІІст.- ДНЗ» с.Тараски Захарчук Валентині Михайлівні – вчителю початкових класів НВК «ЗШ І-ІІст.- ДНЗ» с.Воронівці Жданюку Миколі Васильовичу – вчителю початкових класів НВК «ЗШ І-ІІст.- ДНЗ» с.Воронівці Земляній Оксані Сергіївні – вчителю іноземної мови НВК «ЗШ І-ІІст.- ДНЗ» с.Воронівці Мельник Юлії Мечиславівні 3.1. Продовжити на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії педагогічним працівникам, яких за результатами атестації визнано такими, що відповідають раніше встановленому 11 тарифному розряду: – шкільному бібліотекарю ОЗШ І-ІІІ ст. с.Уланів Українець Галині Максимівні – вчителю початкових класів НВК «ЗШ І-ІІст.- ДНЗ» с.Тараски Гнатюк Галині Михайлівні 4.Порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти Хмільницької РДА про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» : – вчителю трудового навчання та технологій ОЗШ І-ІІІ ст. с.Уланів Мельник Аллі Василівні – вчителю української мови та літератури, художньої культури, образотворчого мистецтва, мистецтва НВК «ЗШ І-ІІст.- ДНЗ» с.Тараски Бойко Лідії Олександрівні 5. Порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти Хмільницької РДА про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»: – вчителю початкових класів ОЗШ І-ІІІ ст. с.Уланів Скибі Юлії Едуардівні – вчителю початкових класів ОЗШ І-ІІІ ст. с.Уланів Осадчук Галині Миколаївні – вчителю початкових класів ОЗШ І-ІІІ ст. с.Уланів Тимощук Євгенії Анатоліївні 5.1. Порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти Хмільницької РДА про відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «старший вчитель» – вчителю початкових класів НВК «ЗШ І-ІІст.- ДНЗ» с.Тараски Гнатюк Галині Михайлівні 6.Олату праці педагогічним працівникам, які атестувалися в 2017-18 навчальному році, здійснювати відповідно до цього наказу з дня прийняття рішення атестаційною комісією. Директор школи Л.В.Білошкурська                
План проведення Шевченківського тижня
№ п/п Дата пров. Назва заходу Клас Відповідальний
1. 05.03 2018 1.Урочиста лінійка, присвячена відкриттю Шевченківського тижня “Тобі, Тарасе, шану складаємо”. Оголошення плану проведення тижня 5-11 Дрончак Л.Г.
2.Години спілкування “Ти з нами, Тарасе!” 5-11 Класні керівники
3.Випуск стінгазет, колажів про Т.Г.Шевченка 5-11 Пахольчук З.В.
4.Тематична виставка в кабінеті української мови та літератури “Ми Шевченка славить будем …”, у шкільній бібліотеці “Наш Пророк” 11-А, 9-А Дрончак Л.Г., Українець Г.М.
5.Конкурс читців поезії Т.Шевченка “У вінок шани Кобзареві” 1-11 Дейничук В.М., вчителі поч.класів
 
2 06.03 2018 1.Літературно-музична композиція “Ми тебе не забули, Тарасе!” 5-11 Пахольчук З.В.
2.Відеосалон. Перегляд кінофільму “Тарас Шевченко” 9-11 Дрончак Л.Г.
 
3 07.03 2018 1.Урочисте покладання квітів до пам’ятника Т.Шевченку в с.Уланів 9-11 Степанюк В.А.
2.Літературна вікторина “Стежками Кобзаря” 5-11 Степанюк В.А.
3.Пісенний вернісаж “Співана поезія Шевченка” 5-11 Дрончак Л.Г.
4.Підведення підсумків Шевченківського тижня 5-11 Дрончак Л.Г.