Педрада

Протокол засідання  позачергової в режимі онлайн  педагогічної ради №10

Уланівського ліцею  від 04.05.2023 року

Присутні: 80 осіб  (список додається)

Голова педради               Білошкурська Л.В.

Секретар                           Дрончак Л.Г.

Порядок денний:

1.Про вибір електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу, поданих на конкурсний відбір підручників для здобувачів  повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників Уланівського ліцею.

 

1.СЛУХАЛИ:директорку Уланівського ліцею Людмилу Білошкурську, яка поінформувала членів педагогічної ради про те, що конкурсний відбір підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2022-2023 роках (10 клас) (далі – Конкурс) здійснюються з метою забезпечення здобувачів загальної середньої освіти і педагогічних працівників новим поколінням підручників та посібників з предметів вивчення та інтегрованих курсів, а також повторним виданням підручників згідно з переліком, який затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 30 вересня 2022 року № 869.

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 вересня 2021 року № 1001, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2021 року за № 1483/37105 (далі – Порядок), зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 17 травня 2022 року № 449, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 травня 2022 року за № 535/37871, на І етапі до проведення Конкурсу долучаються заклади загальної середньої освіти. З цією метою учителі , які викладають у 10-х класах Уланівського ліцею ,  адміністрація закладу ознайомилися на сайті Інституту модернізації  змісту освіти з електронними версіями оригінал-макетів підручників та посібників, які братимуть участь у І етапі Конкурсу, запропонованих підручників та посібників.

ВИСТУПИЛИ: 1. Учителі української мови: Дрончак Л.Г., Дейничук В.М. – які повідомили присутніх про вибір підручників рівня стандарту й профільного.

 1. Учителі історії: Кирильчук Т.П., Ткачук О.І. – поінформували членів педагогічної ради про вибір профільних підручників та рівня стандарту.
 2. Учителі математики: Ніколюк Є.В., Комаровська Т.В. – розповіли про переваги обраних підручників з математики.
 3. Учителі англійської мови: Українець Л.В., Фурса С.О. – сказали, чому надають перевагу авторському колективу підручників рівня стандарту.
 4. Учителі інформатики: Комаровський В.У., Тернавський О.Я. – довели до відома присутніх інформацію про вибір підручників із даного предмету.
 5. Учителі зарубіжної літератури, мистецтва: Девізорова Л.Ю., Чорнобров Т.А. – висловили міркування щодо переваг вибраних підручників.
 6. Учителі біології: Кравінська Т.В., Вигівська І.А. – висловили думки щодо обраних підручників.

УХВАЛИЛИ:

1.Схвалити електронні версії  оригінал-макетів підручників для 10 класу, поданих на конкурсний відбір підручників для здобувачів  повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників Уланівського ліцею.(Додаток 1)

1.Схвалити електронні версії оригінал-макетів підручників для 10 класу для повторного видання для здобувачів освіти і педагогічних працівників.(Додаток2)

 

Голова педагогічної ради                          Людмила БІЛОШКУРСЬКА

Секретар                                                      Леся ДРОНЧАК

Протокол засідання позачергової в режимі онлайн педагогічної ради №8
Уланівського ліцею
від 27.02.2023 року

Присутні: 83особи (список додається)
Голова педради Білошкурська Л.В.
Секретар Дрончак Л.Г.

 

 

Порядок денний:
1.Про вибір електронних версій оригінал-макетів підручників\посібників для 1 класу Нової української школи Уланівського ліцею та гімназій філій.
1.СЛУХАЛИ:директорку Уланівського ліцею Людмилу Білошкурську, яка поінформувала членів педагогічної ради про те, що конкурсний відбір підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2022-2023 роках (1 клас) (далі – Конкурс) здійснюються з метою забезпечення здобувачів загальної середньої освіти і педагогічних працівників новим поколінням підручників та посібників для Нової української школи з предметів вивчення та інтегрованих курсів згідно з переліком, який затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 30 вересня 2022 року № 869.
Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 вересня 2021 року № 1001, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2021 року за № 1483/37105 (далі – Порядок), зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 17 травня 2022 року № 449, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 травня 2022 року за № 535/37871, на І етапі до проведення Конкурсу долучаються заклади загальної середньої освіти. З цією метою учителі початкових класів Уланівського ліцею та філій, адміністрація закладу ознайомилися на сайті Інституту модернізації змісту освітиз електронними версіями оригінал-макетів підручників та посібників, які братимуть участь у І етапі Конкурсу, запропонованих підручників та посібників для 1 класуНової української школи.

 

ВИСТУПИЛИ: Учителі початкових класів, які будуть працювати в 1-х класах: Тимощук Є.А Попик І.І,., Нагорнюк Л.І., Вітюк Н.М., учителі англійської мови: Українець Л.В., Процюк М.М., Мельник Ю.М,, Шевцова Л.І., – які висловили думку про електронні версії оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмету , поданих на вибір освітніх закладів, зазначили їхні переваги перед підручниками інших авторів.
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити електронні версії оригінал-макетів підручників/посібників для 1 – х класів Нової української школи: Уланівського ліцею ( Додаток 1)
2. Схвалити електронні версії оригінал-макетів підручників/посібників для 1 – х класів Нової української школи гімназій філій Уланівського ліцею:.
Тарасковецької гімназії (Додаток 2)
Пагурецької гімназії (Додаток 3)
. Воронівської гімназії (Додаток 4)
Рибчинецької гімназії ( Додаток 5);

Голова педагогічної ради Людмила БІЛОШКУРСЬКА
Секретар Леся ДРОНЧАК

=======

Тематика засідань педагогічних рад
Комунального закладу «Опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с.Уланів» Уланівської сільської ради:

У 2018–2019 році готуємося до:
 Педагогічна рада «Компетентний учитель – запорука реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу».
 Педагогічна рада «Зростання професіоналізму вчителя в системі компетентнісно орієнтованого навчання як чинник підвищення якості шкільної освіти».
 Педагогічна рада: «Виховання компетентністної особистості – головне завдання Нової української школи ».
 Педагогічна рада: «Підведення підсумків І етапу реалізації науково-методичної теми школи».

У 2019- 2020 році готуємося до:
 Оперативна нарада Мета, засоби та основні напрямки методичної роботи в 2019/2020 н.р. щодореалізації ІІ етапу методичної теми.
 Педагогічна рада «Формування соціальної компетентності школярів через виховну систему».
 Педагогічна рада «Гуманізація міжособистісних стосунків педагогів і дітей як рушійна сила освітнього процесу».
 Педагогічна рада: Компетенція як орієнтація вчителя на найвищий результат у своїй роботі».
 Педагогічна рада «Підведення підсумків ІІ етапу реалізації науково-методичної теми школи».

У 2020– 2021 навчальному році готуємось до:

 Оперативна нарада: Мета, засоби та основні напрямки методичної роботи в 2020/2021 н.р. щодо реалізаціїI ІІІ етапу методичної теми.
 Педагогічна рада: «Самоосвіта – один із видів підвищення професійної компетентності вчителя»
 Педагогічна рада: «Компетентнісний підхід – шлях до розвитку особистості учня»
 Педагогічна рада «Розвиток особистості кожного учня і підвищення творчої активності обдарованих дітей».
 Педагогічна рада: «Підведення підсумків IІІ етапу реалізації науково-методичної теми школи».

У 2021– 2022 навчальному році готуємось до:
 Оперативна нарада: Мета, засоби та основні напрямки методичної роботи в 2021/2022 н.р. щодо реалізаціїІ ІV етапу методичної теми.
 Педагогічна рада: «Формування компетентностей саморозвитку і самоосвіти в умовахреалізаціїнавчально-виховногопроцесушколи».
 Педагогіна рада – Мікродослідження «Визначення ефективності впровадження компетентісного підходу до навчально-виховного процесу: проведення контрольних зрізів навчальних досягнень учнів, директорських контрольних робіт».
 Педагогічна рада «Проведення зрізів життєвої компетентності учнів. Результати педагогічного моніторингу за період 2019 – 2022 р.р»
 Педагогічна рада: «Підведення підсумків IV етапу реалізації науково-методичної теми школи».

У 2022– 2023 навчальному році готуємось до:
Оперативна нарада: Мета, засоби та основні напрямки методичної роботи в 2022/2023 н.р. щодо реалізації V етапу методичної теми. Аналіз та обговорення діагностичних карт працівників.
Педагогічна рада: «Розвиток життєвої компетентності: стратегія, технології, перспективи».
Педагогічна рада: «Формування самоосвітньої компетентності учнів і вчителів шляхом упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес».
Педагогічна рада: «Формування в молодших школярів навичок здорового способу життя».
Педагогічна рада: «Підведення підсумків У етапу реалізації науково-методичної теми школи».

                                                   Протокол

                        онлайн     засідання  позачергової   педагогічної   ради

                                      від 31.01.2022 року №10

Присутні 73 особи

Відсутні 9 осіб із поважних причин

Голова педради          Білошкурська Л.В.

Секретар                      Дрончак Л.Г.

 

                                                Порядок денний

 1. Про запровадження дистанційного навчання в1-4 класах НВК « ЗЗСО І-ІІ ступенів – ДНЗ» с.  Тараски  філія КЗ «ОЗЗСО І-ІІІ ступенів с.Уланів» та тимчасового призупинення роботи дошкільного навчального закладу.

 

СЛУХАЛИ:

1.Директорку ОЗЗСО Білошкурську Л.В., яка поінформувала присутніх про рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій протокол №1 від 22.01. 2022 року щодо посилення протиепідемічних заходів на період впровадження помаранчевого рівня епіднебезпеки  на території Вінницької області та організацію освітнього процесу відповідно до рекомендацій протоколу. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Уланівської сільської ради  ( протокол №3 від 24.01.2022 року), відділ освіти, молоді та спорту Уланівської сільської ради ( наказ від 26.01.2022 року № 01-27\50) у зв’язку із зростанням випадків захворювання учасників освітнього процесу на гостру респіраторну хворобу COVID – 19, інші гострі респіраторні  вірусні інфекції, з метою запобігання поширення захворюваності рекомендують освітнім закладам Уланівської територіальної громади рекомендовано  розглянути питання щодо запровадження дистанційної форми навчання для  здобувачів освіти початкової, середньої, старшої школи та вихованців  закладів дошкільної освіти.

 2.Завідувачку НВК « ЗЗСО І-ІІ ступенів – ДНЗ»  с.  Тараски   Згерську О.С., яка сказала, що  рівень захворюваності здобувачів освіти 1-4 класів помітно зріс,  тому просимо педагогічну раду   перевести на дистанційну форму навчання з метою запобігання поширенню інфекції.( Додаток № 06 від 31.01.2022 року).

Також Згерська О.С. сказала, що в дошкільному навчальному закладі виявлено інфікування COVID – 19 у виховательки , наявні ознаки ГРВІ в помічниці виховательки  та кухаря. Оскільки неможливо їх замінити на робочих місцях, то ми просимо педагогічну раду ухвалити рішення про закриття на карантин дошкільного навчального закладу з 01.02. по 13.02.2022 року ( Додаток №07 від 31.01.2022 року).

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Тимчасово призупинити очну форму навчання для здобувачів освіти 1-4 класів НВК « ЗЗСО І-ІІ ступенів – ДНЗ»  с.  Тараски    філія з 01.02. по 04.02. 2022 року, перейшовши на  навчання з елементами дистанційного здобування освіти.
 2. 1 Тимчасово призупинити роботу дошкільного навчального закладу НВК « ЗЗСО І-ІІ ступенів – ДНЗ»  с.  Тараски, ввести карантинні обмеження з 01.02.по 13.02.2022 року.
 3. Учителям початкових класів НВК « ЗЗСО І-ІІ ступенів – ДНЗ» с. Тараски   на період дистанційного навчання:

– обрати  форми, методи і засоби з елементами дистанційного навчання, а також визначити  доцільність проведення конкретного навчального заняття в синхронному чи асинхронному режимі;

–  використовувати доступні засоби комунікації ( телефонний, поштовий зв’язок ) для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин ( стан здоров’я, відсутність \обмежений доступ до мережі Інтернет та інших технічних засобів навчання;

–  дотримуватися вимог щодо захисту персональних даних учасників освітнього процесу в електронному  освітньому середовищі;

– дотримуватися санітарних правил і норм щодо навчальних занять, вправ для очей і постави, безперервної  взаємодії з технічними засобами навчання, тривалості виконання завдань для самопідготовки ( домашніх завдань).

– оцінювання результатів навчання з елементами дистанційного навчання фіксувати  у класному журналі за системою оцінювання, визначеною законодавством із дотриманням академічної доброчесності.

7.Відповідальній за роботу  сайту Кащук О.О. висвітлювати .необхідну інформацію   щодо проведення навчальних занять дистанційно.

 1. Директору ОЗЗСО Білошкурській Л.В. видати наказ про переведення здобувачів освіти НВК « ЗЗСО І-ІІ ступенів – ДНЗ»  с.  Тараски на  дистанційне навчання у зв’язку із зростанням кількості випадків захворювання на гострі респіраторні вірусні захворювання та перебуванням у «помаранчевій»  зоні епіднебезпеки та тимчасового  призупинення роботи дошкільного навчального закладу.

 

Голова педагогічної ради                         Людмила БІЛОШКУРСЬКА

Секретар                                                    Леся ДРОНЧАК

 

 

 

======================

                                                   Протокол

                        онлайн     засідання  позачергової  педагогічної   ради

                                      від 28.01.2022 року №9

Присутні 73 особи

Відсутні 9 осіб із поважних причин

Голова педради          Білошкурська Л.В.

Секретар                      Дрончак Л.Г.

 

                                                Порядок денний

 1. Про запровадження дистанційного навчання в1-4 класах ЗЗСО І-ІІ ступенів с.  Рибчинці філія КЗ «ОЗЗСО І-ІІІ ступенів с.Уланів»

 

СЛУХАЛИ:

1.Директорку ОЗЗСО Білошкурську Л.В., яка поінформувала присутніх про рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій протокол №1 від 22.01. 2022 року щодо посилення протиепідемічних заходів на період впровадження помаранчевого рівня епіднебезпеки  на території Вінницької області та організацію освітнього процесу відповідно до рекомендацій протоколу. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Уланівської сільської ради  ( протокол №3 від 24.01.2022 року), відділ освіти, молоді та спорту Уланівської сільської ради ( наказ від 26.01.2022 року № 01-27\50) у зв’язку із зростанням випадків захворювання учасників освітнього процесу на гостру респіраторну хворобу COVID – 19, інші гострі респіраторні  вірусні інфекції, з метою запобігання поширення захворюваності рекомендують освітнім закладам Уланівської територіальної громади рекомендовано  розглянути питання щодо запровадження дистанційної форми навчання для  здобувачів освіти початкової, середньої, старшої школи та вихованців  закладів дошкільної освіти.

 2.Завідувачку ЗЗСО І-ІІ ступенів с.Рибчинці  Гутнік Т.М., яка сказала, що  рівень захворюваності здобувачів освіти 1-4 класів помітно зріс, а саме з 26 учнів захворіли на ГРВІ 10 осіб, що становить майже чверть від загальної кількості, тому просимо педагогічну раду   перевести на дистанційну форму навчання з метою запобігання поширенню інфекції.( Додаток № 18 від 28.01.2022 року).

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Тимчасово призупинити очну форму навчання для здобувачів освіти 1-4 класів ЗЗСО І-ІІ ступенів с.Рибчинці філія з 31.01. по 04.02. 2022 року, перейшовши на  навчання з елементами дистанційного здобування освіти.
 2. Учителям початкових класів ЗЗСО І-ІІ ступенів с.Рибчинці на період дистанційного навчання:

– обрати  форми, методи і засоби з елементами дистанційного навчання, а також визначити  доцільність проведення конкретного навчального заняття в синхронному чи асинхронному режимі;

–  використовувати доступні засоби комунікації ( телефонний, поштовий зв’язок ) для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин ( стан здоров’я, відсутність \обмежений доступ до мережі Інтернет та інших технічних засобів навчання;

–  дотримуватися вимог щодо захисту персональних даних учасників освітнього процесу в електронному  освітньому середовищі;

– дотримуватися санітарних правил і норм щодо навчальних занять, вправ для очей і постави, безперервної  взаємодії з технічними засобами навчання, тривалості виконання завдань для самопідготовки ( домашніх завдань).

– оцінювання результатів навчання з елементами дистанційного навчання фіксувати  у класному журналі за системою оцінювання, визначеною законодавством із дотриманням академічної доброчесності.

7.Відповідальній за роботу  сайту Ніколюк Є.В висвітлювати .необхідну інформацію   щодо проведення навчальних занять дистанційно.

 1. Директору ОЗЗСО Білошкурській Л.В. видати наказ про переведення здобувачів освіти  на  дистанційне навчання у зв’язку із зростанням кількості випадків захворювання на гострі респіраторні вірусні захворювання та перебуванням у «помаранчевій»  зоні епіднебезпеки.

 

Голова педагогічної ради                         Людмила БІЛОШКУРСЬКА

Секретар                                                    Леся ДРОНЧАК

================================
Протокол
онлайн засідання педагогічної ради
від 26.01.2022 року №8
Присутні 73 особи
Відсутні 9 осіб із поважних причин
Голова педради Білошкурська Л.В.
Секретар Дрончак Л.Г.

Порядок денний
1. Про запровадження дистанційного навчання в ОЗЗСО та філіях.

СЛУХАЛИ:
1.Директорку ОЗЗСО Білошкурську Л.В., яка поінформувала присутніх про рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій протокол №1 від 22.01. 2022 року щодо посилення протиепідемічних заходів на період впровадження помаранчевого рівня епіднебезпеки на території Вінницької області та організацію освітнього процесу відповідно до рекомендацій протоколу. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Уланівської сільської ради ( протокол №3 від 24.01.2022 року), відділ освіти, молоді та спорту Уланівської сільської ради ( наказ від 26.01.2022 року № 01-27\50) у зв’язку із зростанням випадків захворювання учасників освітнього процесу на гостру респіраторну хворобу COVID – 19, інші гострі респіраторні вірусні інфекції, з метою запобігання поширення захворюваності рекомендують освітнім закладам Уланівської територіальної громади розглянути питання щодо запровадження дистанційної форми навчання для здобувачів освіти початкової, середньої, старшої школи та вихованців закладів дошкільної освіти з 27.01. по 04.02.2022 року.
2. Завідувачку НВК «ЗЗСО І-ІІ ступенів – ДНЗ» с.Воронівці філія Москаленко Р.І., яка поінформувала присутніх про епідситуацію в освітньому закладі. Зокрема, вона сказала, що стан захворюваності учасників освітнього процесу НВК дозволяє продовжувати навчання в звичайному режимі ( очна форма). ( Додаток № 05 від 26.01.2022 року).
3 Завідувачку НВК «ЗЗСО І-ІІ ступенів – ДНЗ» с.Пагурці філія Кирильчук Н.Г., яка повідомила членів педради про епідситуацію в освітньому закладі. Зокрема, вона сказала, що стан захворюваності учасників освітнього процесу НВК дозволяє продовжувати навчання в звичайному режимі для здобувачів освіти 1-4, 6-9 класів. Щодо дошкільного навчального закладу, то кількість хворих вихованців не дозволяє продовжувати освітній процес. Тому необхідно запровадити дистанційне навчання ( Додаток № 91 від 26.01.2022 року).
4Завідувачку НВК «ЗЗСО І-ІІ ступенів – ДНЗ» с.Тараски філія Згерську О.С., яка поінформувала присутніх про епідситуацію в освітньому закладі. Зокрема, вона сказала, що стан захворюваності учасників освітнього процесу 5-8 класів НВК не дозволяє продовжувати навчання в звичайному режимі ( очна форма). А вихованці дошкільного закладу та учні 1,3,4 класів за рівнем захворюваності можуть продовжувати навчання у звичайному режимі ( очна форма).( Додаток № 07 від 26.01.2022 року).
5.Завідувачку ЗЗСО І-ІІ ступенів с.Рибчинці Гутнік Т.М., яка сказала, що за рівнем захворюваності здобувачів освіти 5-9 класів необхідно перевести на дистанційну форму навчання, а для учнів 1-4 класів продовжити навчання у звичайному режимі ( очна форма).(Додаток № 17 від 26.01.2022 року).
6.Тимощук Є.А., класну керівницю 3 класу ОЗЗСО, яка повідомила, що рівень захворюваності учнів дозволяє продовжити освітній процес у звичайному режимі.
7. Сеник Л.В., , класну керівницю 4-А класу ОЗЗСО, яка повідомила, що рівень захворюваності учнів дозволяє продовжити освітній процес у звичайному режимі.
8.Тернавську Н.О., , класну керівницю 4-Б класу ОЗЗСО, яка повідомила, що рівень захворюваності учнів дозволяє продовжити освітній процес у звичайному режимі.
9.Лубову О.Л., , класну керівницю 1 класу ОЗЗСО, яка повідомила, що рівень захворюваності учнів дозволяє продовжити освітній процес у звичайному режимі.
10.Федоришину С.І., , класну керівницю 2 класу ОЗЗСО, яка повідомила, що рівень захворюваності учнів дозволяє продовжити освітній процес у звичайному режимі.
11. Девізорову Л.Ю., класну керівницю 7 класу ОЗЗСО, яка повідомила про понад 80% хворих на вірусні інфекції учнів та одну ученицю на самоізоляції.
12.Кирильчук Т.П., класну керівницю 9-А класу, Пахольчук З.В. класну керівницю 8-Б класу, Вигівську І.А, класну керівницю 10-А класу, які повідомили про високий рівень захворюваності учнів на ГРВІ.

УХВАЛИЛИ:
1. 1.1Тимчасово призупинити очну форму навчання для здобувачів освіти 5- 11 класів ОЗЗСО І-ІІІ ступенів с.Уланів з 27.01. по 04.02. 2022 року, перейшовши на навчання з елементами дистанційного здобування освіти.
1.1 Продовжити освітній процес у звичному режимі ( очна форма навчання) для учнів 1-4 класів ОЗЗСО І-ІІІ ступенів с.Уланів.
2. Продовжити освітній процес у звичному режимі ( очна форма навчання) для здобувачів освіти НВК «ЗШ І-ІІ ст. – ДНЗ» с.Воронівці філія та дошкільного закладу.
3. Тимчасово призупинити очну форму навчання для здобувачів освіти 5- 8 класів НВК «ЗШ І-ІІ ст. – ДНЗ» с.Тараски філія з 27.01. по 04.02. 2022 року, перейшовши на навчання з елементами дистанційного здобування освіти.
3.1 Продовжити освітній процес у звичному режимі ( очна форма навчання) для учнів 1,3,4 класів НВК «ЗШ І-ІІ ст. – ДНЗ» с.Тараски філія та дошкільного закладу.
4. Тимчасово призупинити очну форму навчання для здобувачів освіти 5- 9 класів ЗЗСО І-ІІ ступенів с.Рибчинці філія з 27.01. по 04.02. 2022 року, перейшовши на навчання з елементами дистанційного здобування освіти.
4.1 Продовжити освітній процес у звичному режимі ( очна форма навчання) для учнів 1-4 класів ЗЗСО І-ІІ ступенів с.Рибчинці філія.
5. Продовжити освітній процес у звичному режимі ( очна форма навчання) для здобувачів освіти 1-4, 6-9 класів НВК «ЗШ І-ІІ ст. – ДНЗ» с.Пагурці філія.
5.1 Тимчасово призупинити очну форму навчання для вихованців дошкільного навчального закладу НВК «ЗШ І-ІІ ст. – ДНЗ» с.Пагурці з 27.01. по 04.02. 2022 року, перейшовши на навчання з елементами дистанційного здобування освіти.
6.Учителям ОЗЗСО та філій на період дистанційного навчання:
– обрати форми, методи і засоби з елементами дистанційного навчання, а також визначити доцільність проведення конкретного навчального заняття в синхронному чи асинхронному режимі;
– використовувати доступні засоби комунікації ( телефонний, поштовий зв’язок ) для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин ( стан здоров’я, відсутність \обмежений доступ до мережі Інтернет та інших технічних засобів навчання;
– дотримуватися вимог щодо захисту персональних даних учасників освітнього процесу в електронному освітньому середовищі;
– дотримуватися санітарних правил і норм щодо навчальних занять, вправ для очей і постави, безперервної взаємодії з технічними засобами навчання, тривалості виконання завдань для самопідготовки ( домашніх завдань).
– оцінювання результатів навчання з елементами дистанційного навчання фіксувати у класному журналі за системою оцінювання, визначеною законодавством із дотриманням академічної доброчесності.
7.Відповідальним за роботу сайтів ОЗЗСО та філій: Комаровському В.У., Жданюку М.В., Ніколюк Є.В., Кащук О.О. – висвітлювати необхідну інформацію щодо проведення навчальних занять дистанційно.
8. Директору ОЗЗСО Білошкурській Л.В.:
затвердити розклад проведення навчальних занять дистанційно
8.1видати наказ про переведення здобувачів освіти на дистанційне навчання у зв’язку із зростанням кількості випадків захворювання на гострі респіраторні вірусні захворювання та перебуванням у «помаранчевій» зоні епіднебезпеки.

Голова педагогічної ради Людмила БІЛОШКУРСЬКА
Секретар Леся ДРОНЧАК

===============================================

Протокол

                засідання   педагогічної   ради від 04.01.2022 року №7

                                                  Витяг

Присутні 73 особи

Голова педради          Білошкурська Л.В.

Секретар                      Дрончак Л.Г.

 

                                                Порядок деннний

 1. Про вибір електронних версій підручників та замовлення повторного видання підручників для 9 класу.

 

30.СЛУХАЛИ: директора школи Білошкурську Л.В., яка сказала про те, що

педагогічні працівники  ознайомлювалися з електронними версіями оригінал-макетів підручників. Це здійснювалося для того, щоб на 2022/2023 навчальний рік до кожного ЗЗСО надійшли друковані примірники саме тих підручників для 9 класу, які будуть обрані цим закладом освіти.

Конкурсний відбір підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2021-2022 роках (9 клас) (далі – Конкурс) та відбір підручників для 9 класу закладів загальної середньої освіти для їх повторного видання здійснюються з метою забезпечення здобувачів загальної середньої освіти і педагогічних працівників новим поколінням підручників з навчальних предметів Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (далі – ЗЗСО) згідно з переліками, які затверджені наказами Міністерства освіти і науки України від 30 вересня 2021 року № 1049 та від 10 грудня 2021 року № 1341.

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 вересня 2021 року № 1001, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2021 року за № 1483/37105 (далі – Порядок), на І етапі до проведення Конкурсу долучаються ЗЗСО.

 

ВИСТУПИЛИ: учителі-предметники, які будуть працювати в 9-х класах:   учителі  історії Дорош М.Н.,  Кирильчук Т.П., Білошкурська Л.В., учителька основ правознавства Ткачук О.І.,  учитель інформатики Жданюк М.В., Комаровський В.У.,Тернавський О.Я.,  які висловили думку про електронні версії оригінал-макетів підручників , поданих на конкурсний відбір, зазначили їх переваги перед іншими версіями підручників. ( Додаток).

 

УХВАЛИЛИ:

2.1.Схвалити  проєкти електронних версій підручників для 9-х класів  закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір.

(Додаток )

2.2.Директору школи Білошкурській Л.В. видати наказ про результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 9 класу ЗЗСО, поданих на конкурсний відбір підручників ( крім електронних) для здобувачів повної середньої освіти і педагогічних працівників.

2.3. Відповідальному за ведення ІСУО Тернавському О.Я. заповнити  спеціальну форму  електронних версій оригінал-макетів  підручників  з використанням модуля  прозорого  вибору  підручників на базі ІСУО .

2.4 Замовити додаткове перевидання підручників для 9 класу з основних предметів.

2.4 Відповідальному за ведення сайту ОЗЗСО Комаровському В.У.

оприлюднити  витяг із протоколу  педради  на вебсайті  школи до 18 .01.2021 року.

 

 

Голова педради                              Людмила    БІЛОШКУРСЬКА

Секретар                                         Леся   ДРОНЧАК

===============================================

Протокол №6
засідання позачергової  педагогічної ради в режимі онлайн
КЗ «ОЗЗСО І-ІІІ ступенів с.Уланів»
від 28.12.2021 р.
Витяг
 Присутні –   73 чоловік  (список учителів додається)
 Голова педагогічної ради                         Білошкурська Л.В.
Секретар педагогічної ради                     Дрончак Л.Г.
Порядок денний

 1. 2. Про результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 9 класу.

2.СЛУХАЛИ: директора школи Білошкурську Л.В., яка сказала про те, що педагогічні працівники ЗЗСО з 22 грудня 2021 року ознайомлювалися з електронними версіями оригінал-макетів підручників. Це здійснювалося для того, щоб на 2022/2023 навчальний рік до кожного ЗЗСО надійшли друковані примірники саме тих підручників для 9 класу, які будуть обрані цим закладом освіти.
Конкурсний відбір підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2021-2022 роках (9 клас) (далі – Конкурс) та відбір підручників для 9 класу закладів загальної середньої освіти для їх повторного видання здійснюються з метою забезпечення здобувачів загальної середньої освіти і педагогічних працівників новим поколінням підручників з навчальних предметів Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (далі – ЗЗСО) згідно з переліками, які затверджені наказами Міністерства освіти і науки України від 30 вересня 2021 року № 1049 та від 10 грудня 2021 року № 1341.
Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 вересня 2021 року № 1001, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2021 року за № 1483/37105 (далі – Порядок), на І етапі до проведення Конкурсу долучаються ЗЗСО.
  
ВИСТУПИЛИ: учителі-предметники, які будуть працювати в 9-х класах:   учителі  історії Дорош М.Н.,  Кирильчук Т.П., Білошкурська Л.В., учителька основ правознавства Ткачук О.І.,  учитель інформатики Жданюк М.В., Комаровський В.У.,Тернавський О.Я.,  які висловили думку про електронні версії оригінал-макетів підручників , поданих на конкурсний відбір, зазначили їх переваги перед іншими версіями підручників.
УХВАЛИЛИ:
2.1.Схвалити  проєкти електронних версій підручників для 9-х класів  закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір.
(Додаток )
2.2.Директору школи Білошкурській Л.В. видати наказ про результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 9 класу ЗЗСО, поданих на конкурсний відбір підручників ( крім електронних) для здобувачів повної середньої освіти і педагогічних працівників.
2.3. Відповідальному за ведення ІСУО Тернавському О.Я. заповнити  спеціальну форму  електронних версій оригінал-макетів  підручників  з використанням модуля  прозорого  вибору  підручників на базі ІСУО .
2.4 Відповідальному за ведення сайту ОЗЗСО Комаровському В.У.
оприлюднити  протокол  педради  на вебсайті  школи до 04 .01.2021 року
Голова педради                                     Людмила БІЛОШКУРСЬКА
Секретар                                                 Леся   ДРОНЧАК

===============================================
Протокол № 9
онлайн засідання позачергової педагогічної ради
Опорної загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів с. Уланів
Від 11.03.2021 р.
Присутні – 82 особи (список додається)
Відсутні – 7 осіб із поважних причин

Голова педагогічної ради Білошкурська Л.В.
Секретар педагогічної ради Дрончак Л.Г.

Порядок денний:
1.Про замовлення підручників для 8-х класів ОЗШ І-ІІІ ступенів с.Уланів та філій.
1.СЛУХАЛИ: директора школи Білошкурську Л.В., яка сказала про те, що на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №781 «Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів», постанови КМУ від 23 листопада 2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», наказу МОН від 01.11. 2018 № 1191 «Про проведення конкурсного відбору проєктів підручників 4 класів ЗЗСО» та з метою забезпечення здобувачів загальної середньої освіти новим поколінням підручників педагогічний колектив освітнього закладу ознайомився зі списком електронних версій оригінал-макетів підручників для учнів 4 класів, поданих на конкурсний відбір закладів загальної середньої освіти , з метою вибору оптимального варіанту.
ВИСТУПИЛИ: Учителі – предметники, які будуть працювати в 8-х класах: Дрончак Л.Г. Криницька С.Я. учителі української мови і літератури, учителька англійської мови Фурса С.О.; Кирильчук Т.П. Дорош М.Н. – учителі історії , Ніколюк ЄВ., Шкоропад Г.В., Козак В.Л. – учителі математики, Комаровський В.У., Захарчук О.І. – учителі інформатики, Девізорова Л.Ю., Чорнобров Т.А. – учителі зарубіжної літератури, які висловили думку про підручники з кожного навчального предмету , поданих на вибір навчальних закладів, зазначили їхні переваги перед підручниками інших авторських колективів.
УХВАЛИЛИ: Схвалити підручники для 8 – х класів закладів загальної середньої освіти ОЗШ І – ІІІ ступенів с.Уланів ( Додаток 1) та філій: НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» с.Тараски (Додаток 2) НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» с.Пагурці (Додаток 3) НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» с.Воронівці (Додаток 4) ЗОШ І – ІІ ст. с.Рибчинці ( Додаток 5).

Голова педагогічної ради Л.В.Білошкурська
Секретар Л.Г.Дрончак

=======================
Протокол № 7
онлайн засідання позачергової педагогічної ради
Опорної загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів с. Уланів
від 05.02.2021 р.
Присутні – 82 особи (список додається)
Відсутні – 7 осіб із поважних причин

Голова педагогічної ради Білошкурська Л.В.
Секретар педагогічної ради Дрончак Л.Г.

Порядок денний

1.Про замовлення підручників для 4-х класів ОЗШ І-ІІІ ступенів с.Уланів та філій.

1.СЛУХАЛИ: директора школи Білошкурську Л.В., яка сказала про те, що на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №781 «Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів», постанови КМУ від 23 листопада 2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», наказу МОН від 01.11. 2018 № 1191 «Про проведення конкурсного відбору проєктів підручників 4 класів ЗЗСО» та з метою забезпечення здобувачів загальної середньої освіти новим поколінням підручників педагогічний колектив освітнього закладу ознайомився зі списком електронних версій оригінал-макетів підручників для учнів 4 класів, поданих на конкурсний відбір закладів загальної середньої освіти , з метою вибору оптимального варіанту.
ВИСТУПИЛИ: Учителі початкових класів, які будуть працювати в 4-х класах: Сеник Л.В., Тернавська Н.О. , Коріненко Г.Б., Степанюк Р.Т., Водзінська І.І., учителька англійської мови Українець Л.В., – які висловили думку про підручники з кожного навчального предмету , поданих на вибір навчальних закладів, зазначили їхні переваги перед підручниками інших авторів.
УХВАЛИЛИ: Схвалити підручники для 4 – х класів закладів загальної середньої освіти ОЗШ І – ІІІ ступенів с.Уланів ( Додаток 1) та філій: НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» с.Тараски (Додаток 2)
НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» с.Пагурці (Додаток 3) НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» с.Воронівці (Додаток 4) ЗОШ І – ІІ ст. с.Рибчинці ( Додаток 5).

Голова педагогічної ради Л.В.Білошкурська
Секретар Л.Г.Дрончак

=================================
Протокол № 10
онлайн засідання педагогічної ради
Опорної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Уланів
від 28.07.2020 р.

Присутні: 74 осіб (список додається)
Відсутні : 10 осіб з поважних причин

Голова педради Білошкурська Л.В.
Секретар Дрончак Л.Г.

Порядок денний:

1.Про випуск учнів 11-х класів,вручення свідоцтв про повну загальну середню освіту та завершення 2019 – 2020 навчального року.
2.Про вручення учням 11 класу свідоцтв про повну загальну середню освіту з відзнакою та нагородження золотими медалями «За високі досягнення у навчанні».
3. Про вручення учениці 11 класу свідоцтва про повну загальну середню освіту з відзнакою та нагородження срібною медаллю «За досягнення у навчанні».
4.Про нагородження учнів 11 класу Похвальними грамотами «За особливі успіхи у вивченні предметів».

1.СЛУХАЛИ: директора ОЗШ Білошкурську Л.В., яка поінформувала присутніх про те, що закінчилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року, у якій брали участь учні 11-х класів, керуючись ст. 53 Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно до Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 №319, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 06.05.2008 за №383/15074, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» наказ Міністерства освіти і науки України №306 від 17.03.2015 року зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 31.03.2015року за № 354/26799, Закону України « Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019-2020 н.р.» Листа МОН України « Щодо реалізації Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019-2020 н.р, на підставі річного оцінювання, на виконання рішення педагогічної ради протокол № 9 від 26.06. 2020 року педагогічна рада має ухвалити рішення про випуск учнів 11-х класів,які закінчили наш навчальний заклад у 2019- 2020 навчальному році та закінчити 2019- 2020 навчальний рік.

1.УХВАЛИЛИ:

1.1 Випустити зі школи у 2020 році учнів 11-А класу. Вручити свідоцтва звичайного зразка про повну загальну середню освіту учням:
Барабаш Анні Сергіївні
Вітенко Ірині Петрівні
Гончарук Марії Ігорівні
Горейку Ярославу Сергійовичу
Грамарчук Дар’ї Сергіївні
Дорош Олені Вікторівні
Кріт Софії Андріївні
Кроту Ярославу Андрійовичу
Крученик Оксані Андріївні
Мадай Олені Олександрівні
Мацапурі Ауріці Сергіївні
Остапенко Анатасії Василівні
Піддубній Ользі Іванівні
Попівській Олені Станіславівні
Савелюку Руслану Олександровичу
Червонюку Дмитрові Олеговичу
Шаху Олександру Михайловичу

1.2 Випустити зі школи у 2020 році учнів 11-Б класу. Вручити свідоцтва звичайного зразка про повну загальну середню освіту учням:
Єременко Ользі Павлівні
Задорожнюк Вікторії Василівні
Киричуку Максиму Андрійовичу
Лінкевич Крестіні Геннадіївні
Лубову Дмитру Юрійовичу
Мажугівському Олександру Володимировичу
Мовчанку Іванові Володимировичу
Панфільцевій Славіні Миколаївні
Полонському Владиславу Віталійовичу
Сівохіну Сергію Денисовичу
Слободянюку Дмитрові Віталійовичу
Степанюку Дмитрові Борисовичу
Титаренко Аліні Олександрівні
Ткачуку Ярославу Олександровичу
Шахворосту Віталію Олександровичу
Шахворост Марині Юріївні
2. Випустити зі школи, вручити свідоцтво про повну загальну середню освіту особливого зразка та золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» учням 11-Б класу :
1. Волзінському Роману Вікторовичу
2. Гамазі Олександру Євгенійовичу
3. Швець Тетяні Олексіївні.

3. Випустити зі школи, вручити свідоцтво про повну загальну середню освіту особливого зразка та срібну медаль «За досягнення у навчанні» учениці 11-А класу Карпінській Анні Вадимівні.

4. За підсумками річного оцінювання нагородити учнів 11-Б класу Похвальними грамотами «За особливі успіхи у вивченні предметів»:
Лубова Дмитра Юрійовича за особливі успіхи у вивченні фізичної культури
Сівохіна Сергія Денисовича за особливі успіхи у вивченні фізичної культури
Слободянюка Дмитра Віталійовича за особливі успіхи у вивченні фізичної культури та захисту Вітчизни
Степанюка Дмитра Борисовича за особливі успіхи у вивченні англійської мови та захисту Вітчизни
Шахвороста Віталія Олександровича за особливі успіхи у вивченні фізичної культури і технологій.

5. Директору школи Білошкурській Л.В. видати наказ про випуск учнів 11-х класів та закінчення 2019- 2020 навчального року.
6.Класним керівникам 11-х класів Карпінській Л.А., Думко Р.Б. здійснити відповідні записи на сторінках класних журналів у розділі «Зведений облік навчальних досягнень учнів» у графі «Рішення педагогічної ради» та в особових справах учнів до 30.07.2020 року.

7.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Степанюк В.А.:
7.1.Вручити свідоцтва про повну загальну середню освіту випускникам 11-х класів , дотримуючись карантинних обмежень.
7.2.Узяти під контроль виставлення особистого підпису учнів про одержання свідоцтв про повну загальну середню освіту в Книзі обліку і видачі свідоцтв та додатків до свідоцтв про повну загальну середню освіту до 30.07.2020року.
Голова педагогічної ради Л.В.Білошкурська
Секретар Л.Г.Дрончак

========================================
Протокол № 9
онлайн засідання педагогічної ради
Опорної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Уланів
від 23.06.2020 р.

Присутні: 76 осіб (список додається)
Відсутні : 8 осіб з поважних причин

Голова педради Білошкурська Л.В.
Секретар Дрончак Л.Г.

Порядок денний:

1.Про окремі питання завершення 2019 – 2020 навчального року.

1.СЛУХАЛИ: директора ОЗШ Білошкурську Л.В., яка поінформувала присутніх про Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019 \ 2020 навчального року», підписаний Президентом України 18.06. 2020 року, в якому йдеться про те, «що у зв’язку із здійсненням заходів . спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби , здобувачі освіти , які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019 \ 2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації» ( р.ІІ п.4).
Здобувачі освіти , які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019 \ 2020 навчальному році,мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням ( р.ІІ п.4. другий абзац). Міністерство освіти й науки України видало наказ № 1\9 -338 від 22.06. 2020 року «Щодо реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019 \ 2020 навчального року» , у якому йдеться про реалізацію прав здобувачів повної загальної середньої освіти щодо проходження ДПА у формі ЗНО. «При цьому Закон не звільняє від проходження зовнішнього незалежного оцінювання здобувачів освіти , які планують вступати до закладів вищої освіти у 2020 році». МОН рекомендує ЗЗСО встановити здобувачів освіти , які виявляють бажання проходити ДПА, ДПА у формі ЗНО та тих, хто не виявив такого бажання. Здійснюється це шляхом написання здобувачем освіти чи одним із батьків\опікунів заяви в довільній формі, подавши її до закладу освіти особисто чи електронною поштою. Випуск із закладу освіти з видачею документів про освіту оформлюється наказом керівника закладу освіти ( в межах навчального року, упродовж 10 робочих днів після визначення результатів додаткової сесії ЗНО, але не пізніше 31 серпня 2020 року ) на підставі рішення педагогічної ради.
1.УХВАЛИЛИ:
1.1 звільнити від державної підсумкової атестації у будь-якій формі всіх учнів 11-А, 11-Б класів ОЗШ, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019\ 2020 навчальному році;
1.2 встановити здобувачів освіти, які виявляють бажання проходити ДПА, для цього упродовж робочого дня 24.06. 2020 року отримати від них чи їхніх батьків\опікунів підтвердження у формі письмової заяви у довільній формі;
1.3 встановити здобувачів освіти , які проходитимуть ЗНО у зв’язку зі вступом до вищих навчальних закладів. Для цього упродовж робочого дня 24.06. 2020 року отримати від них чи їхніх батьків\опікунів підтвердження у формі письмової заяви у довільній формі;
1.4 адміністрації школи, у випадку виявлення бажання проходження ДПА у формі ЗНО, організувати підвезення здобувачів освіти до пунктів тестування;
1.5 підвезення до пунктів тестування добувачів освіти, які складатимуть ЗНО, здійснюється самостійно, або за рахунок бюджетних коштів за потребою;
1.6 адміністрації школи організувати видачу здобувачам освіти, які не виявили бажання проходити ДПА, свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти, у тому числі додатків до них із записом «звільнений (а)» у відповідній графі бланку додатку;
1.7 адміністрації школи організувати видачу здобувачам освіти, які виявили бажання проходити ДПА, свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти після проведення ДПА та відображення її результатів у додатку до свідоцтва;
1.8 Здобувачі освіти, які претендують на нагородження Золотою та Срібною медалями та звільнені від проходження ДПА Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019 \ 2020 навчального року», мають право на отримання таких медалей без проходження ДПА.
1.9 Директору ОЗШ Білошкурській Л.В. видати наказ про випуск із закладу освіти з видачею документів про освіту ( в межах навчального року, упродовж 10 робочих днів після визначення результатів сесії ЗНО, але не пізніше 31 серпня 2020 року ) на підставі рішення педагогічної ради.

Голова педради Білошкурська Л.В.
Секретар Дрончак Л.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 


Протокол № 2
засідання педагогічної ради
Опорної загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів с.Уланів

від 29.10.2019 р.

Витяг
Присутні – 83чоловік (список додається)

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова педагогічної ради Білошкурська Л.В.
Секретар педагогічної ради Дрончак Л.Г.

Порядок денний:

7.Про безпечне освітнє середовище.

7.СЛУХАЛИ:
Білошкурську Л.В., директора ОЗШ, яка зупинилася на деяких питаннях створення у 2019/2020 н.р.безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок. Зокрема вона наголосила на неухильному дотриманні вимог та рекомендацій, викладених у Листі МОН «Деякі питання щодо створення у 2019 – 2020 н.р. безпечного освітнього середовища , формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок».
УХВАЛИЛИ:
7.1.Учителям ОЗШ та філій створити безпечне освітнє середовище (у класних кімнатах, на території школи, спортивних залах та майданчиках, бібліотеці тощо).
7.2. Учителям ОЗШ та філій для профілактичної роботи використовувати банк педагогічних технологій у рубриці «Корисні посилання щодо теми антибулінгу».
7.3.Учителям ОЗШ та філій використовувати у своїй роботі методику «Самоорганізований освітній простір (СООП)», яка допомагає учнівській молоді організувати роботу в інформаційному потоці так, щоб отримати лише корисну для себе інформацію.
7.4.Учителям ОЗШ та філій:
– ефективно реагувати на факти домашнього насилля.
– Формувати в дітей, учнівської молоді життєві навички, уміння протистояти ризикам і загрозам, пов’язаним з шкідливими звичками.
– Здійснювати комплекс профілактичних заходів, спрямованих на підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків, формування у них свідомого відповідального ставлення до виконання обов’язків, пов’язаних з утриманням, вихованням та освітою дітей.
– Використовувати методики раннього виявлення дітей, які належать до груп ризику.

===============================================

 

 

 

 

 

 

 


Протокол № 1
засідання педагогічної ради
Опорної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Уланів

від 30.08.2019 р.

Витяг

 

 

 

 

 

 

 

 

Присутні: 83 особи (список додається)

Голова педради Білошкурська Л.В.
Секретар Дрончак Л.Г.

Порядок денний:
117.Про організацію форм здобуття загальної середньої освіти в ОЗШ та філіях.
17.СЛУХАЛИ: директора школи, яка сказала, що відповідно до ст..9 Закону України «Про освіту» загальна середня освіта може бути організована за такими формами: інституційна, індивідуальна, інклюзивне навчання за денною або вечірньою формами. Виходячи з освітніх запитів здобувачів освіти та їхніх батьків, матеріально-технічної бази ОЗШ та філій, кадрового забезпечення та наповнюваності класів, у нашому освітньому закладі може бути організовано наступні форми здобуття освіти: інституційна денна форма, індивідуальна екстернатна форма та педагогічний патронаж, денна форма інклюзивного навчання.
УХВАЛИЛИ:
17 1. Організувати в ОЗШ наступні форми здобуття освіти: інституційну денну 1 клас, 2-А, 2-Б, 3-А, 4-А, 4-Б, 5 клас, 6-А, 6-Б, 7-А, 7-Б, 8_-А, 8-_Б, 9 клас, 10 – А, 10-Б, 11- А, 11-Б класи; 3-Б клас – клас із денною формою інклюзивного навчання. Також в ОЗШ можлива організація індивідуальної екстернатної форми навчання , якщо буде освітній запит.
17.2 Організувати у філіях ОЗШ наступні форми здобуття освіти:
Інституційну денну: ЗШ І-ІІ ступенів с.Рибчинці 1клас, 2 клас, 3 клас, 4 клас, 5 клас, 6 клас, 7клас, 8 клас, 9 клас.
НВК «ЗШ І – _ІІ ст. – ДНЗ» с. Воронівці – Інституційну денну 1клас, 3 клас, 4 клас, 5 клас, 6 клас, 7 клас, 8 клас.
НВК «ЗШ І – _ІІ ст. – ДНЗ» с.Тараски – Інституційну денну 1 клас, 2 клас, 4 клас, 6 клас, 7 клас, 8 клас, 9 клас.
Патронажна форма освіти: 3 клас, 5 клас.
НВК «ЗШ І – _ІІ ст. – ДНЗ» с.Пагурці – Інституційну денну – 1 клас, 2 клас, 9 клас
Патронажна форма освіти: 4 клас, 5 клас, 6 клас, 7 клас.
ЗШ І ст.. с.Морозівка: Інституційну денну 2 клас; патронажну – 3 клас, 4 клас.
Голова педради Л.В.Білошкурська
Секретар Л.Г.Дрончак

=================================================

 

 

 

 

 

 

 


Протокол № 3
витяг
засідання педагогічної ради
Опорної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Уланів

від 04.03.2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Присутні: 62 особи (список додається)

Голова педради Білошкурська Л.В.
Секретар Дрончак Л.Г.

Порядок денний:

1.Про вибір закладами загальної середньої освіти електронних версій оригінал-макетів підручників для учнів 2 класу, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 2 класу закладів загальної середньої освіти
для ОЗШ та філій
1.СЛУХАЛИ: директора школи Білошкурську Л.В., яка сказала про те, що на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №781 «Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів», постанови КМУ від 23 листопада 2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», наказу МОН від 01.11. 2018 № 1191 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 2 класу ЗЗСО» та з метою забезпечення здобувачів загальної середньої освіти новим поколінням підручників педагогічний колектив педагогічного освітнього закладу ознайомився із електронною версією зразків підручників для учнів 2 класів, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 2 класів закладів загальної середньої освіти , з метою вибору оптимального варіанту.
ВИСТУПИЛИ: Учителі-предметники, які будуть працювати в 2 класах: Сеник Л.В., Тернавська Н.О., Українець Л.В., , які висловили думку про електронні версії оригінал-макетів підручників , поданих на конкурсний відбір, зазначили їх переваги перед іншими версіями підручників.

ВИРІШИЛИ: Схвалити проекти електронних версій підручників для 2 класу закладів загальної середньої освіти ,поданих на конкурсний відбір

Українська мова:
1. Іваниця Г. А.
2. Сапун Г. М., Придаток О. Д.
3. Остапенко Г. С.
4. Науменко В.О., Мовчун Ф.І., Тарнавська С. С.
5. Іщенко О. Л., Логачевська С. П.
6. Тимченко Л. І., Цепова І. В.
Математика:
1. Гісь О.М., Філяк І.В.
2. Логачевська С. П., Логачевська Т. А., Комар О. А.
3. Заїка А.М.
4. Оляницька Л.В.
5. Лишенко Г.П.
6. Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.
Мистецтво:
1. Масол Л. М., Гайдамака О. В., Колотило О. М.
2. Лємешева Н. А.
3. Островський В. М., Федун Г. П.
4. Рубля Т. Є., Мед І. Л., Щеглова Т. Л.
5. Калініченко О. В., Аристова Л. С.
6. Кізілова Г. О., Шулько О. А.
Я досліджую світ:
1. Волощенко О. В., Козак О. П., Остапенко Г. С.
2. Вашуленко М. С., Ломаковська Г. В., Єресько Т. П., Ривкінд Й. Я., Проценко Г.О.
3. Іщенко О. Л., Ващенко О. М., Романенко Л. В., Романенко К. А.,Кліш О.М.
4. Грущинська І. В., Хитра З. М. (Частина 1), Морзе Н. В., Барна О.В. (Частина 2)
5. Тагліна О. В., Іванова Г. Ж.
6. Бібік Н. М., Бондарчук Г. П.. (Частина 1), Корнієнко М.М., Крамаровська С.М., Зарецька І.Т. (Частина 2)
Англійська мова:
1. Герберт Пухта, Ґюнтер Ґернґрос, Пітер Льюіс-Джонс
2. Мітчелл Г. К.
3. Карпюк О. Д.
4. Губарєва С. С., Павліченко О. М., Залюбовська Л. В.
5. Бєляєва Т. Ю.
6. Будна Т. Б.
.
Голова педради Білошкурська Л.В.
Секретар Дрончак Л.Г.

Протокол № 3
Витяг
позачергового засідання педагогічної ради
Опорної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Уланів
від 21.03.2019 р.

Присутні: 62 особи (список додається)

Голова педради Білошкурська Л.В.
Секретар Дрончак Л.Г.

Порядок денний:

1 .Про вибір закладами загальної середньої освіти електронних версій оригінал-макетів підручників для учнів 11 класів закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 6 та 11 класів закладів загальної середньої освіти для ОЗШ та філій
1.СЛУХАЛИ: директора школи Білошкурську Л.В., яка сказала про те, що на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №781 «Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів», постанови КМУ від 23 листопада 2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», наказу МОН від 01.11. 2018 № 1191 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 6 та 11 класів ЗЗСО» та з метою забезпечення здобувачів загальної середньої освіти новим поколінням підручників педагогічний колектив педагогічного освітнього закладу ознайомився із електронною версією зразків підручників для учнів 11 та 6 класів, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 11 та 6 класів закладів загальної середньої освіти , з метою вибору оптимального варіанту.

ВИСТУПИЛИ: Учителі-предметники, які будуть працювати в 11 класі: учителька української мови Дейничук В.М. учителька математики Межвінська О.М, учитель хімії Паламар Б.М. учитель військової підготовки Дигас В.М. , учителька біології Кравінська Т.В. , які висловили думку про електронні версії оригінал-макетів підручників , поданих на конкурсний відбір, зазначили їх переваги перед іншими версіями підручників.

ВИРІШИЛИ: Схвалити проекти електронних версій підручників для 11 класів закладів загальної середньої освіти ,поданих на конкурсний відбір:

Зарубіжна література (рівень стандарту)
1. Міляновська, Н. Р.
2. Волощук, Є. В.
3. Ніколенко, О. М.; Ковальова, Л. Л.; Юлдашева, Л. П.; Лебедь, Д. О.; Орлова, О. В.; Ніколенко, К. С.
4. Ковбасенко, Ю. І.
5. Кадоб’янська, Н. М.; Удовиченко, Л. М.
6. Ісаєва, О. О.; Клименко, Ж. В.; Мельник, А. О.

Українська мова (рівень стандарту)
1. Глазова, О. П.
2. Заболотний, О. В.; Заболотний, В. В.
3. Авраменко, О. М.
4. Голуб, Н.Б.; Горошкіна, О.М.; Новосьолова, В.І.

Українська література (рівень стандарту)
1. Коваленко, Л. Т.; Бернадська, Н. І.
2. Слоньовська, О.В.; Мафтин, Н. В.; Вівчарик, Н. М
3. Фасоля, А. М.; Яценко, Т. О.; Уліщенко, В. В.; Тименко, В. М.; Бійчук, Г. Л
4. Авраменко, О. М.
5. Борзенко, О. І.; Лобусова, О. В

Захист Вітчизни (рівень стандарту)
1. Гудима, А. А.; Пашко, К. О.; Гарасимів, І. М.; Фука, М. М.; Щирба, Ю. П.
2. Гнатюк, М. Р.

Захист Вітчизни (рівень стандарту, «Основи медичних знань»
1. Гудима, А. А.; Пашко, К. О.; Гарасимів, І. М.; Фука, М. М.
Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)
1. Карпюк, О. Д
2. Буренко, В. М.
3. Нерсисян, М. А.; Піроженко, А. О.

Хімія (рівень стандарту)
1. Попель, П. П.; Крикля, Л. С.
2. Григорович, О. В.
3. Лашевська, Г. А.; Лашевська, А. А.
4. Ярошенко, О. Г.
5. Савчин, М. М.
Історія України (рівень стандарту)
1. Гісем, О. В.; Мартинюк, О. О.
2. Власов, В. С.; Кульчицький, С. В.
3. Сорочинська, Н. М.; Гісем, О. О.
4. Струкевич, О. К.; Дровозюк, С. І.
5. Даниленко, В. М.; Смольніцька, М. К.
6. Хлібовська, Г. М.; Наумчук, О. В.; Крижановська, М.Є.; Гирич, І.Б.
Всесвітня історія (рівень стандарту)
1. Гісем, О. В.; Мартинюк, О. О.
2. Щупак, І. Я.
3. Полянський, П. Б.
4. Ладиченко, Т. В.
Географія (рівень стандарту)
1. Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І
2. Довгань, Г. Д.; Стадник, О. Г.
3. Кобернік, С. Г.; Коваленко, Р. Р.
4. Безуглий, В. В.; Лисичарова, Г. О
5. Гільберг, Т. Г.; Савчук, І. Г.; Совенко, В. В.
Біологія і екологія (рівень стандарту)

1. Остапченко, Л.І.; Балан, П.Г.; Компанець, Т.А.; Рушковський, С. Р.
2. Шаламов, Р. В.; Каліберда, М. С.; Носов, Г. А.
3. Андерсон, О. А.; Вихренко, М. А.; Чернінський, А. О.; Міюс, С. М.
4. Задорожний, К. М.
5. Соболь, В. І.

«Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)»
1.Мерзляк, А. Г.; Номіровський, Д. А.; Полонський, В. Б.; Якір, М. С.
2. Бевз, Г. П.; Бевз, В. Г.
3. Істер, О. С.
4. Нелін, Є. П.; Долгова, О. Є.

«Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)»
1. Бар’яхтар, В. Г.; Довгий, С. О.; Божинова, Ф. Я.; Кірюхіна, О. О.
«Астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. С.)»
1. Пришляк, М. П.
2. Сиротюк, В. Д.; Мирошніченко, Ю. Б.
Інформатика (профільний рівень)
1. Руденко, В. Д.; Речич, Н. В.; Потієнко, В. О.

2.Про вибір закладами загальної середньої освіти електронних версій оригінал-макетів підручників для учнів 6 класів закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 6 та 11 класів закладів загальної середньої освіти для ОЗШ та філій

1.СЛУХАЛИ: директора школи Білошкурську Л.В., яка сказала про те, що на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №781 «Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів», постанови КМУ від 23 листопада 2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», наказу МОН від 01.11. 2018 № 1191 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 6 та 11 класів ЗЗСО» та з метою забезпечення здобувачів загальної середньої освіти новим поколінням підручників педагогічний колектив педагогічного освітнього закладу ознайомився із електронною версією зразків підручників для учнів 11 та 6 класів, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 11 та 6 класів закладів загальної середньої освіти , з метою вибору оптимального варіанту.
ВИСТУПИЛИ: Учителі-предметники, які будуть працювати в 6-х класах: учителі історії Кирильчук Т.П., Ткачук О.І., учитель інформатики Комаровський В.У., які висловили думку про електронні версії оригінал-макетів підручників , поданих на конкурсний відбір, зазначили їх переваги перед іншими версіями підручників.

ВИРІШИЛИ: Схвалити проекти електронних версій підручників для 6-х класів закладів загальної середньої освіти ,поданих на конкурсний відбір:

Інформатика
1. Ривкінд, Й.Я.; Лисенко, Т.І.; Чернікова, Л. А.; Шакотько, В. В
2. Морзе, Н. В.; Барна, О. В.; Вембер, В. П.
3. Бондаренко, О. О.; Ластовецький, В. В.; Пилипчук, О. П.; Шестопалов, Є. А
4. Коршунова, О. В.; Завадський, І. О.
Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)
1. Гісем, О. В.; Гісем, О. О.
2. Бандровський, О. Г.; Власов, В. С.
3. Голованов, С. О.
4. Щупак, І. Я.; Піскарьова, І. О.; Бурлака, О. В.
5. Дудар, О. В.; Гук, О. І.
6. Голованов, С. О.

Голова педагогічної ради: Л.В.Білошкурська

Секретар : Л.Г. Дрончак

=====================================

 

 

 

 

 

 

 

 


Протокол № 2
витяг
засідання педагогічної ради
Опорної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Уланів

від 04.03.2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Присутні: 62 особи (список додається)

Голова педради Білошкурська Л.В.
Секретар Дрончак Л.Г.

Порядок денний:

1.Про вибір закладами загальної середньої освіти електронних версій оригінал-макетів підручників для учнів 2 класу, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 2 класу закладів загальної середньої освіти
для ОЗШ та філій

1.СЛУХАЛИ: директора школи Білошкурську Л.В., яка сказала про те, що на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №781 «Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів», постанови КМУ від 23 листопада 2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», наказу МОН від 01.11. 2018 № 1191 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 2 класу ЗЗСО» та з метою забезпечення здобувачів загальної середньої освіти новим поколінням підручників педагогічний колектив педагогічного освітнього закладу ознайомився із електронною версією зразків підручників для учнів 2 класів, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 2 класів закладів загальної середньої освіти , з метою вибору оптимального варіанту.
ВИСТУПИЛИ: Учителі-предметники, які будуть працювати в 2 класах: Сеник Л.В., Тернавська Н.О., Українець Л.В., , які висловили думку про електронні версії оригінал-макетів підручників , поданих на конкурсний відбір, зазначили їх переваги перед іншими версіями підручників.

ВИРІШИЛИ: Схвалити проекти електронних версій підручників для 2 класу закладів загальної середньої освіти ,поданих на конкурсний відбір

Українська мова:
1. Іваниця Г. А.
2. Сапун Г. М., Придаток О. Д.
3. Остапенко Г. С.